پیام فرستادن
Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd.
Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd.
کنترل کیفیت
صفحه اصلی >

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت

کنترل کیفیت
مخاطب
مخاطب: Mrs. Judy Zhou
اکنون تماس بگیرید
به ما ایمیل بزنید
گواهینامه ها
چین Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
عدد:0110Q22DP1049R0M
تاریخ صدور:2022-01-10
تاریخ انقضا:2025-01-09
چین Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:HALAL CERTIFICATE
عدد:49988487804569
تاریخ صدور:2022-09-19
تاریخ انقضا:2025-09-18
چین Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:COSMOS
عدد:1549404
تاریخ صدور:2023-04-24
تاریخ انقضا:2023-12-31
چین Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. گواهینامه ها
Standard|t:High-tech Enterprise Certificate
عدد:GR202232007376
تاریخ صدور:2022-11-18
تاریخ انقضا:2025-11-17
نمایه QC

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت 0

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت 1

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت 2

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت 3

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت 4

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت 5

 

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت 6

Drop(Nanjing)Bio-Tech Co., Ltd. کنترل کیفیت 7